ویدئوهای پشتیبانی فنی

خانه / ویدئوهای پشتیبانی فنی
https://www.youtube.com/embed/REa3xb3Ffd8
WER ES3202 Eco solvent printer step1 X MOTOR
https://www.youtube.com/embed/ncnbcERAqmE
WER ES3202 Eco solvent printer step2 Y MOTOR
https://www.youtube.com/embed/AcmFk4No1Fs
WER ES3202 eco solvent printer step3 عمودی
https://www.youtube.com/embed/rCG7lAWg9Hg
WER ES3202 Eco solvent printer step4 head1 به align2 alignment
https://www.youtube.com/embed/uUGphzolJ6Y
WER ES3202 Eco solvent printer step5 head1 به head2 اتصال
https://www.youtube.com/embed/lzDi-DoOl0Y
WER ES3202 اکو حلال چاپگر step6 جهت بی
https://www.youtube.com/embed/e1xw4eK5JhA
WER ES3202 Eco solvent printer step7 media speed
https://www.youtube.com/embed/HOBSKdVbcFE
WER ES3202 eco solvent printer image import curve
https://www.youtube.com/embed/lXFBy1YM0ww
کتابچه راهنمای ماشین برای تمیز کردن سر
https://www.youtube.com/embed/FSFWxC-9bsQ
تمیز کردن سر و حفاظت
https://www.youtube.com/embed/nOWQvhC5noA
فقط برای چاپ عکس رنگی
https://www.youtube.com/embed/ZZuiCByhVGA
A1 پرینتر UV چاپ جوهر
https://www.youtube.com/embed/OXXhoy15HzI
A1 UV 7880 INK LEVER
https://www.youtube.com/embed/kEN8C2_anyg
مرحله 5: A1 UV 7880 بررسی سربرگ
https://www.youtube.com/embed/YKmBnpi-j8o
مرحله 4 A1 UV 7880 PRINT HEAD CLEANING PROCESS
https://www.youtube.com/embed/nit_UObSCro
مرحله 3: A1 UV 7880 START LEVER را فشار دهید
https://www.youtube.com/embed/lcez3Dh-WCM
A1 UV 7880 START PRINT STEPS
https://www.youtube.com/embed/geK0q1SC6Xk
دستگاه تمیزکننده سر التراسونیک برای EPSON DX4، DX5 / RICOH GH2220، GEN5 / XAAR / SPECTRA / POLARIS

WER ES3202 Eco solvent printer step1 X MOTOR

WER ES3202 Eco solvent printer step2 Y MOTOR

WER ES3202 eco solvent printer step3 عمودی

WER ES3202 Eco solvent printer step4 head1 به align2 alignment

WER ES3202 Eco solvent printer step5 head1 به head2 اتصال

WER ES3202 اکو حلال چاپگر step6 جهت بی

WER ES3202 Eco solvent printer step7 media speed

WER ES3202 eco solvent printer image import curve

کتابچه راهنمای ماشین برای تمیز کردن سر

تمیز کردن سر و حفاظت

فقط برای چاپ عکس رنگی

A1 پرینتر UV چاپ جوهر

A1 UV 7880 INK LEVER

مرحله 5: A1 UV 7880 بررسی سربرگ

مرحله 4 A1 UV 7880 PRINT HEAD CLEANING PROCESS

مرحله 3: A1 UV 7880 START LEVER را فشار دهید

A1 UV 7880 START PRINT STEPS

دستگاه تمیزکننده سر التراسونیک برای EPSON DX4، DX5 / RICOH GH2220، GEN5 / XAAR / SPECTRA / POLARIS